Velkommen til GF81

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag d. 30 maj i Kantinen på IFI (Nørre Alle 55. 1 sal ) kl.1900-2000.

Dagsorden iflg vedtægter

  1. Valg af ordstyrer og referent;
  2. Årsberetning fra bestyrelsen (formand og udvalg)
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det seneste afsluttede regnskabsår til godkendelse;
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår til godkendelse;
  5. Behandling af indkomne forslag og debatoplæg
  6. Valg af bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag og debatoplæg skal være fremsendt til formanden på formand@gf81.dk senest 8 dage før generalforsamlingen, hvorefter alle indkomne forslag vil blive annonceret på hjemmesiden under punkt 5.

Børnesvømning, tilmelding her.

Voksen, svømning og styrke, tilmelding her.

Børnegymnastiktilmelding her.