Velkommen til GF81

Der er sommersvøm fire tirsdage i maj kl.1800-1900 og vi arbejder på at der også er sommersvøm i juni.  Tryk for tilmelding herunder:

Børn, Tirsdag – tilmelding

Voksne, Tirsdag – tilmelding

 

Ordinær generalforsamling – indkaldelse

Der afholdes ordinær generalforsamling for GF81 tirsdag d. 23 maj kl 1915-2015. Sted: Kantine på NEXS, Nørre Alle 53, 1 sal.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Formandens beretning for det forudgående år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forudgående regnskabsår.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.
  5. Diskussion af indkomne forslag og debatoplæg.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

    Forslag skal sendes seneste d. 15 maj (8 dage før) GF til formand@gf81.dk.

Basket, tilmelding her.

Børnegymnastiktilmelding her.