Praktisk info

Lukkedage

Se hvilke datoer der er lukket for svømning og styrketræning her

Ordensregler:

Når børnene er i selve svømmehallen så skal vi nok holde godt øje med dem. Det er dog vigtigt at oplyse at vi ikke har bemanding til at overvåge omklædningsrum/toiletter og gang arealer. Derfor ligger ansvaret for børn og ejendele hos forældrene når disse forlader selve hallen. Det er derfor nødvendigt at forældre til småbørn bliver i hal/omklædningsrum hvis I ikke vurderer at jeres børn er store nok til at klare toiletbesøg og omklædning på egen hånd.

Der er til enhver tid trænere og holdledere der bestemmer hvor i halen forældre må opholde sig, da de ellers kan påvirke både børnenes koncentration og sikkerheden negativt.

Alle skal møde omklædte ved bassinet når træningen starter. Det er strengt forbudt at springe i vandet før der er givet lov fra træneren.

Det er et krav at alle er grundigt afvaskede med sæbe inden bassinet kan benyttes. Personer med tørt hår/badetøj vil derfor blive bortvist.

Hvis et barns svømmeniveau ikke passer til det tilmeldte hold, vil det være muligt for trænerne at foretage rokader. I særlige tilfælde hvor en rokade ikke er muligt, kan det blive nødvendigt at  annullere medlemskab (betaling refunderes).

Du finder svømmehallen her:

Stort kort:

na51_stor

Lille kort:

na51