Praktisk info

Lukkedage

Se hvilke datoer der er lukket på NEXS. Lukkedage på NEXS betyder at hold på NEXS med gymnastik,  svømning, trampolin og styrketræning er aflyst. Tjek lukkedagene her

Ordensregler for svømmehal:

Når børnene er i selve svømmehallen så skal vi nok holde godt øje med dem. Det er dog vigtigt at oplyse at vi ikke har bemanding til at overvåge omklædningsrum/toiletter og gang arealer. Derfor ligger ansvaret for børn og ejendele hos forældrene når disse forlader selve hallen. Det er derfor nødvendigt at forældre til småbørn bliver i hal/omklædningsrum hvis I ikke vurderer at jeres børn er store nok til at klare toiletbesøg og omklædning på egen hånd.

Der er til enhver tid trænere og holdledere der bestemmer hvor i halen forældre må opholde sig, da de ellers kan påvirke både børnenes koncentration og sikkerheden negativt.

Alle skal møde omklædte ved bassinet når træningen starter. Det er forbudt at springe i vandet før der er givet lov fra træneren – træneren er livredder og har ansvar for sikkerheden.

Det er et krav at alle er afvaskede med sæbe på hele kroppen uden badetøj inden bassinet kan benyttes. Personer med tørt hår, eller tager bad påført badetøj vil blive bortvist.

Hvis et barns svømmeniveau ikke passer til det tilmeldte hold, vil det være muligt for trænerne at foretage rokader. Om rokaden ikke passer forældrene, så kan tilmeldningen annulleres og kontingentet refunderes.

Du finder svømmehallen her:

Stort kort:

na51_stor

Lille kort:

na51